CASA CULTURII "ION CREANGĂ" TÂRGU-NEAMȚ

B-dul Ştefan cel Mare, Nr. 55, cod 615200, Târgu Neamţ, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-790404 , e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com
ANUNȚURI

Consideraţii generale: Strategia culturală, dintr-o perspectivă generală, constă în proiectarea unui sistem de acţiuni care asigură realizarea obiectivelor pe termen mediu şi lung, eficienţa strategiei fiind strâns legată de armonizarea obiectivelor strategice cu resursele existente. În acest sens, strategia culturală presupune o mai bună repartizare a responsabilităţilor între indivizi, colectivităţi, grupuri asociative şi structurile autorităţilor publice. La nivel local, strategia culturală, poate stabili direcţii care să faciliteze dezvoltarea potenţialului cultural local, configurează elemente culturale compatibile cu tradiţiile locale, identifică sursele şi resursele necesare realizării acestora, în condiţiile păstrării identităţii culturale proprii.

     Obiectivele strategiei culturale presupun evidenţierea unor elemente de potenţare şi revigorare a resursele culturale locale care să poată demara într-un mod durabil şi echilibrat, prin mijloace moderne, proiecte de anvergură ce determină atingerea dezideratului propus.

     Cultura şi diversitatea culturală reprezintă domenii de competenţă a administraţiei publice locale, o viziune culturală pe termen lung, poate fi o legătură esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială a oraşului, ceea ce presupune ca instituţiile de cultură, organizaţiile neguvernamentale, şcolile, prin activităţile lor în domeniul culturii, să facă parte, fiecare, dintr-o abordare integrantă a planificării şi schimbării imaginii urbane.

     Transformarea oraşului Tîrgu Neamţ într-un centru cultural important, care să fie recunoscut pe plan naţional şi internaţional, este un deziderat ce poate fi realizat printr-o dezvoltare a industriilor culturale turistice, ceea ce impune construirirea unei infrastructuri de servicii de calitate, cu rolul de a ameliora cadrul general actual de dezvoltare.

Obiectivele generale :

Obiective principale:

Identificarea problemelor:

Direcţii de acţiune:

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro
chevron-down