CASA CULTURII "ION CREANGĂ" TÂRGU-NEAMȚ

B-dul Ştefan cel Mare, Nr. 55, cod 615200, Târgu Neamţ, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-790404 , e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com
ANUNȚURI

Consideraţii generale: Sectorul independent – reprezentat de organizaţiilor neguvernamentale, are ca obiectiv păstrarea şi dezvoltarea identităţii culturale, promovarea creaţiei şi creativităţii, cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor locale, implicarea în promovarea informaţiilor culturale şi spirituale cu interese convergente în dezvoltarea culturii. Prin proiectele pe care le realizează, organizaţiile civice doresc să împartaşească informaţii care să pună în valoare cultura locală, vor să participe la crearea unei înalte conştiinţe a valorilor spirituale existente la nivel local şi naţional.

FUNDAŢIA CULTURALĂ „ION CREANGĂ”

Scurt istoric: Oraşul Tîrgu Neamţ are privilegiul de a fi locul de origine a marelui scriitor Ion Creangă, cel care, prin opera sa, a contribuit la afirmarea culturii româneşti pe plan naţional şi internaţional. Acest argument, pe care-l considerăm a fi o datorie de onoare a celor ce locuim pe acest teritoriu, a determinat înfiinţarea, în anul 1994, a Fundaţiei Culturale „Ion Creangă” care şi-a propus, prin activităţile pe care le desfăşoară, permanetizarea şi evidenţierea personalităţii şi memoriei scriitorului, proiectarea în universalitate a valenţelor umaniste şi estetice cuprinse în opera sa.

Obiectivele fundaţiei:

Direcţii de acţiune ale fundaţiei:

Activităţi culturale cu caracter anual:

Activităţi culturale cu caracter ocazional:

ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR „NEMŢEANCA”

Consideraţii generale: În ciuda transfomãrilor şi îndeosebi a celor aduse de acest ultim veac, de triumf al tehnologiilor moderne, în toate zonele României meşterii populari continuă să existe, să înalţe locuinţe de lemn, să dăltuiască porţile caselor ca nişte arcuri de triumf, să plăsmuiască uneltele şi obiectele trebuitoare în gospodărie, continuă să ţeasă, să brodeze, să facã oale de lut, să picteze pe lemn şi sticlã.

     Asociaţia Meşteşugarilor „Nemţeanca”, prin specificul activităţilor pe care le desfăşoară, este singura organizaţie din regiunea Neamţ şi din partea de nord-est a Moldovei, care promovează revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, militează pentru valorificarea culturii tradiţionale locale. Prin activitatea sa permanentă, AMN dispune de o colecţie cuprinzătoare de produse şi unelte meşteşugăreşti, însă lipsa unui spaţiu de prezentare a produselor şi obiectelor realizate determină o insuficientă promovare la nivelul oraşului, înfiinţarea unui punct pentru desfacerea produselor artizanale ar constitui un punct de atracţie pentru turiştii care vizitează oraşul şi obiectivele turistice din împrejurimi.

     Prin eforturi deosebite, anual, Asociaţia Meşteşugarilor „Nemţeanca” reuşeşte să fie prezentă la diverse manifestări de popularizare şi promovare a produselor şi meşteşugurilor tradiţionale româneşti, organizate în ţară şi în străinatate, singura participare la nivel local a Asociaţiei Meşteşugarilor „Nemţeanca” este cu ocazia Zilelor oraşului – la „Târgul Meşterilor populari” şi care, din lipsa fondurilor de organizare, se limitează doar la o expoziţie de prezentare.

Obiectivele fundaţiei:

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro
chevron-down