CASA CULTURII "ION CREANGĂ" TÂRGU-NEAMȚ

B-dul Ştefan cel Mare, Nr. 55, cod 615200, Târgu Neamţ, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-790404 , e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com
ANUNȚURI

Prezentare

Viaţa culturală se află într-o interdependenţă organică permanentă cu viaţa economică a zonei, fapt ce se manifestă şi se reflectă în combinaţia armonioasă a componentelor sociale, culturale, sportive şi de agrement. Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă societatea civilă, administraţia publică sau grupuri de interese, este cheia realizării obiectivelor strategice culturale.

Casa Culturii, prin importanţa obiectului de activitate şi influenţei acestuia asupra societăţii civile, prin corpul de salariaţi bine pregătiţi profesional, prin modernitatea instrumentelor de lucru reprezintă o instituţie implicată activ în aplicarea principiilor de integritate , transparenţă, legalitate, independenţă operaţională, prevenire, combatere, cooperare, respect faţă de cetăţean, profesionalism în exercitarea funcţiei publice.

Obiectivul strategic al Casei Culturii din Tîrgu Neamţ îl reprezintă conservarea, crearea şi promovarea valorilor culturale pentru optimizarea dezvoltării umane la nivel local.
• Promovarea, valorificarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi istorice ale zonei;
• Optimizarea, diversificarea şi sincronizarea ofertelor culturale;
• Organizarea manifestărilor culturale, tradiţionale de ţinută, cât şi a sărbătorilor populare cu caracter cultural distractiv;
• Atragerea de tinere talente în formaţiile artistice proprii şi înfiinţarea de noi formaţii artistice, precum şi sprijinirea acestora de a participa la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
• Atragerea tuturor categoriilor de vârstă şi categoriilor sociale pentru participarea la actul cultural;
• Sprijinirea şi susţinerea materială a activităţii tinerilor artişti;
• Editarea de broşuri, pliante şi publicaţii periodice, ca material de promovare al actului cultural;
• Promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor culturale locale;
• Înfiinţarea şi susţinerea formaţiilor artistice de amatori;
• Organizarea de simpozioane, concursuri, expoziţii pe teme culturale şi istorice;
• Realizarea de parteneriate cu mass-media, ONG-urile, şcolile, pentru descoperirea şi promovarea valorilor artistice locale;
• Promovarea şi desfăşurarea activităţilor culturale şi artistice, manifestărilor educative, recreativ-distractive şi de agrement;
• Iniţierea, organizarea şi asigurarea unei bune desfăşurari a activităţii formaţiilor artistice, cenaclurilor, cursurilor teoretice şi practice, atelierelor de creaţie;
• Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, precum şi creaţiei populare contemporane locale;
• Asigură participarea membrilor comunităţii în conceperea şi organizarea manifestărilor cultural-artistice, educative, recreativ-distractive şi de agrement;
• Iniţiază, desfăşoară şi participă la proiecte în domeniul instruirii permanente, a culturii tradiţionale, a creaţiei populare contemporane şi schimburilor culturale;
• Organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi de instruire permanentă;
• Conservă şi transmite valorile morale şi artistice ale comunităţii locale, patrimoniului local, naţional şi universal;
• Organizarea de noi activităţi în parteneriat cu asociaţii culturale şi turistice europene, Casa Culturii devenind promotor al culturii europene şi universale în plan local;
• Desfăşurarea de cursuri de educaţie a adulţilor şi identificarea de noi oportunităţi şi cerinţe privind domeniile de calificare cerute pe piaţa muncii locale;
• Organizează cluburi pe interese de artă populară şi artă plastic, difuzarea de filme artistice şi documentare.
• Transformarea tradiţionalei manifestări “Zilele Cetăţii Neamţ”, într-un “Festival Medieval – Cetatea Neamţului”, prin care zeci de cavaleri, domniţe, artişti populari sau trubaduri se vor pregăti să ofere tîrgnemţenilor spectacole de animaţie, demonstraţii, concerte, piese de teatru şi ritualuri inedite;
• Organizarea cât mai eficientă şi calitativă a “Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ce are ca scop conservarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor de Anul Nou din zona oraşului Tîrgu Neamţ şi împrejurimi, atragerea tinerilor spre învăţarea şi continuarea acestor tradiţii.

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro
chevron-down