CASA CULTURII "ION CREANGĂ" TÂRGU-NEAMȚ

B-dul Ştefan cel Mare, Nr. 55, cod 615200, Târgu Neamţ, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-790404 , e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com
ANUNȚURI

Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ
Interesul faţă de activitatea culturală:
- asigurarea ocupării funcțiilor de conducere ale Casei Culturii
- analiza calității managementului prin evaluarea rapoartelor anuale
- asigurarea funcționării eficiente a activității operative prin instrumentul recomandărilor la strategiile privind activitatea de evaluare;
- supervizează activitatea
Resurse disponibile
- sprijin pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității;
Poziţia faţă de Casa Culturii:
- potrivit rolului acordat de legiuitor, Casa Culturii trebuie să asigure un management performant
- Casa Culturii trebuie să pună în mișcare toate resursele disponibile pentru a asigura independența operațională a acesteia.

Societatea civilă
Interesul faţă de activitatea culturală:
- implicare în funcționarea mecanismelor inter-instituționale prin organizarea proiectelor de creștere a capacitatii instituționale;
- corectarea publică a derapajelor instituționale;
- suport pentru un cadru normativ adecvat și resurse care să permită eficientizarea activității;
- efectuarea de sesizări în contextul activității de evaluare
Resurse disponibile:
- pregătire profesională;
- activități comune de prevenție și conștientizare;
- resurse financiare prin atragerea de fonduri
- consultanta
Poziţia faţă de Casa Culturii:
- marea majoritate a structurilor din societatea civilă vor avea o atitudine proactivă față de activitatea Casei Culturii, dovedindu-se parteneri de încredere în creșterea capacității instituționale.

Mass-media
Interesul faţă de activitatea culturală:
- interesul mass-media este unul mediu, având în vedere faptul că numai anumite subiecte asigură vizibilitatea/ audiența programelor respective;
- interesul mass-media este preponderent în cazul figurilor cu notorietate
Resurse disponibile:
- canale TV, radio, presă on-line, presă scrisă
Poziţia faţă de Casa Culturii:
- majoritatea informațiilor emise sunt prezentate în mod neutru de către mass-media

Beneficii nete sunt obţinute de pe urma unor parteneriate  cu societatea civilă, cu mass-media, cu administraţia locală şi şcolile din oraş prin îmbunătăţirea percepţiei şi interesului faţă de activităţile culturale.

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro
chevron-down