CASA CULTURII "ION CREANGĂ" TÂRGU-NEAMȚ

B-dul Ştefan cel Mare, Nr. 55, cod 615200, Târgu Neamţ, jud. Neamţ, 
tel.: 0233-790404 , e-mail: casaculturii_ioncreanga@yahoo.com
ANUNȚURI

     Consideraţii generale: Topografia unei aşezări nu provine din simpla juxtapunere a unor clădiri, ea este mai înainte de toate un spaţiu ordonat, iar atunci când vorbim de ordine, se vorbeşte în mod implicit de o sumă de repere care structurează şi organizează spaţiul în cauză. Toate aceste repere se definesc şi se identifică, prin puternica lor încărcătură simbolică, cu spaţiul urbei ce va fi dispus în jurul acelor repere simbolice care marchează realităţi importante ale comunitătii respective: domeniul sacrului - biserica, domeniul consensului social - institutiile publice, monumentele, domeniul valorilor comune -  şcoala, muzeul, etc.

     Târgu Neamţ - este al treilea oraş ca mărime din judeţul Neamţ, din punct de vedere geografic el este amplasat în partea nord-estică a României, în vestul regiunii istorice Moldova, la o altitudine medie de 365 m, în Depresiunea Neamţului, pe cursul mijlociu al râului Ozana.

     Din punct de vedere istoric, oraşul îşi are rădăcinile în secolele dinaintea formării statului feudal Moldova, descoperirile arheologice efectuate pe vechea vatră de locuire a oraşului, atestă urme de locuire cel puţin din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea. Prima menţiune documentară este făcută în timpul domniei lui Petru I Muşat, într-un document extern, Letopiseţul Novgorodului, cunoscut şi ca "Lista rusă de oraşe", datat între 1387-1392, unde este amintit alături de celelalte târguri valahe: Târgul lui Roman şi Piatra lui Crăciun (Piatra Neamţ).

     Din aceeaşi perioadă este datat şi monumentul medieval Cetatea Neamţului, ceea ce ne determină să credem că viaţa oraşului Tîrgu Neamţ, cu perioadele de dezvoltare sau decădere, a fost strâns legată de istoria Cetăţii Neamţ şi de istoria Moldovei în general.

     Din punct de vedere spiritual, arealul religios al zonei este deosebit de bogat, oraşul Tîrgu Neamţ fiind considerat - „piatra turnantă”, pentru traseele ce duc spre mânăstirile şi schiturile ortodoxe a căror valoare patrimonială intrinsecă îmbogăţesc patrimoniul naţional şi le amintim aici pe cele mai cunoscute - Neamţ, Secu, Sihăstria, Agapia, Văratic.

Limite, vecini, suprafata, cai de comunicatie-artere de penetratie
In partea de nord se invecineaza cu comuna Raucesti, la vest cu comuna Vanatori-Neamt, la sud-est cu comuna Petricani si la est cu comuna Timisesti.  Suprafata orasului Tirgu Neamt, - inclusiv localitatile componente: Humulesti, Humulestii Noi si Blebea - este de 4731 ha , din care 2002 ha teren arabil, 1009 ha pasuni, 250 ha paduri, 121 ha livezi si 1349 ha intravilan. Pe  harta judetului Neamt,  orasul este  situat in partea  de  N-E, la  o intersectie  de  drumuri nationale,  judetene  si  comunale:  D15B  Poiana  Teiului  –Cristesti,  DN15C  Piatra  Neamt-Vadul  Moldovei, DJ 155I Tirgu Neamt – Tupilati, DC 7 Tirgu Neamt – Raucesti - Ungheni si DC 171 Tirgu Neamt – Oglinzi – Raucesti.
Orasul Tirgu Neamt se afla la o distanta de 45 km de municipiul Piatra Neamt, 120 km de municipiul Iasi si 60 km de municipiul Suceava. De asemenea, orasul beneficiaza de gara din anul 1986, fiind legat de unul din principalele noduri de cale ferata, respectiv orasul Pascani.

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate. powered by webinspire.ro
chevron-down